Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp

Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.
2. Đăng ký thành lập Công Ty TNHH Một Thành Viên.
3. Đăng ký thành lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên.
4. Đăng ký thành lập Công Ty Cổ Phần.
5. Đăng ký thành lập Công Ty Hợp Danh.

Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh – Văn Phòng Đại Diện

6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
7. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty TNHH Một Thành Viên
8. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty TNHH Hai Thành Viên
9. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty cổ phần
10. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh
11. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
12. Đăng ký lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
13. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

14. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
15. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
16. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.
17. Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
18. Đăng ký thay đổi thành viên Công ty hợp danh
19. Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

20. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.

21. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

22. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Thủ Tục Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

23. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

24. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ Doanh nghiệp tư nhân

25. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

26. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

27. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

28 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

29. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

30. Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

31. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
32. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với DN hoạt động theo Giấy phép đầu tư, GCNĐT hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
33. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với DN hoạt động theo Giấy phép đầu tư, GCNĐT hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
34. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
35. Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)
36. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
37. Bán doanh nghiệp tư nhân

Hiệu Đính, Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

38. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 39. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

40. Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

41. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên

42. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên

43. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

44. Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại

Chia, Tách, Hợp Nhất, Sáp Nhập Doanh Nghiệp

45. Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
46. Chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
47. Chia doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
48. Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
49. Tách doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
50. Tách doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
51. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên
52. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hai thành viên
53. Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần
54. Sáp Nhập doanh nghiệp

Tạm Ngừng Kinh Doanh

Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH Một thành viên
Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH Hai thành viên
Tạm ngừng kinh doanh đối với Công Ty Cổ Phần
Tạm ngừng kinh doanh đối với Công Ty Hợp Danh
Tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh
Thông Báo Kinh Doanh Trước Thời Hạn

Giải Thể Doanh Nghiệp

Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Chấm Dứt Hoạt Động Chi Nhánh – VPĐD – ĐĐKD

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với  doanh nghiệp tư nhân 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Chấm dứt hoạt động Địa Điểm Kinh Doanh

Công Ty Luật Tâm Hòa

 : 49 Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

 : 02576.512.147

 : 0903.552.107

HOTLINE: 0911.816.416

Quý Khách Điền Vào Thông Tin Bên Dưới Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại

Lượt Truy Cập

  • 41
  • 35
  • 247
  • 93.918
  • 93.918