Bảng Giá Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Bảng Giá Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

5. Đăng ký khắc dấu và nhận con dấu (Nếu có)

5 ngày1.800

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

5. Đăng ký khắc dấu và nhận con dấu (Nếu có)

6. Đăng ký chứng nhận mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

5 ngày1.800

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

3 Ngày1.200

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN – CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

3 ngày1.200

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

3 ngày1.200

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Công Việc Thực HiệnThời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

3 ngày1.200

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công Việc Thực Hiện Thời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

3 ngày1.200

THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Công Việc Thực Hiện Thời Gian Thực HiệnGiá Trọn Gói

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

2. Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi

4. Đăng bố cáo thông báo nội dung thay đổi

5. Đăng ký khắc dấu và nhận con dấu

6. Đăng ký chứng nhận mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia

5 ngày1.800

Ghi chú:

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

– Thực hiện thủ tục thuế khi thay đổi loại hình doanh nghiệp giá 200.000đ

– Thực hiện thủ tục thuế khi thay đổi địa chỉ khác Quận, Huyện giá 500.000đ

Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ

Công Ty TNHH Tâm Hòa Group

 : 49 Lê Thánh Tôn, Phường 1, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

 : 02576.512.147

 : 0903.552.107

HOTLINE: 0911.816.416

Quý Khách Điền Vào Thông Tin Bên Dưới Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Lại

Lượt Truy Cập

  • 23
  • 37
  • 324
  • 94.872
  • 94.872